5 Supermoto Cup
, 14 2002
Racing 400-

No A   X km/h T
1 21 KOYTOYMO MIXAH HONDA CR 250 12 09:51.087   80.394 00:48.792 - 6
2 25 YXOIO NIKO SUZUKI 400 12 09:52.174 1.087 80.247 00:48.114 - 3
3 23 MIKE HIA  SUZUKI 398 12 10:14.712 23.625 77.304 00:48.566 - 3
4 236 AAEPIOY JUNIOR YAMAHA YZ 250 12 10:33.373 42.286 75.027 00:51.540 - 4
5 210 AAKNTANTINOY APITEIH YAMAHA 250 12 10:41.915 50.828 74.028 00:52.336 - 11
6 24 AAEPIOY AEANPO YAMAHA 250 11 10:05.261 1 71.969 00:53.978 - 4
7 217 KONTOYH NIKO YAMAHA 400 11 10:06.002 1 71.881 00:53.540 - 6
8 238 IPKOBIT MAPINO HONDA CR 250 11 10:07.637 1 71.688 00:53.989 - 11
9 275 KONOIOOYO AEANPO YAMAHA YZF 262 11 10:18.356 1 70.445 00:54.602 - 6
10 206 OYOOYO XAPH KTM 400 11 10:26.340 1 69.547 00:53.779 - 10
11 248 ENO KN/NO 398 11 10:38.045 1 68.271 00:56.457 - 10
12 214 KHOYPO MATAIO HONDA CR 280 10 09:59.910 2 66.010 00:58.312 - 4