4 Supermoto Cup
14 2001
Stock

 
No A
1 7 YXOIO NIKO SUZUKI DRZ 400   25
2 75 ANH XPHTO CCM 600 00:05.873 20
3 69 INAPA TAKH HUSQVARNA 610 00:17.426 16
EKTO KATATAH      
  44 ANANTOOYO NIKO 640 IOI YPOI