3ος Αγώνας Γαλλικού Πρωταθλήματος, Fougeres


Blot


Bobo


Boris


Kunzel


Cabrol

Chutaux

Podium

Guyot

Guyot

Rubio

Iker

Interview Blot

Rubio And Demaria

Van Den Bosch