2nd Supermoto Cup Race
Patra
2 June 2001

All photos are from Savas Kouridis


Elias Mikes


with eyes


shut


Mikes


Birbilis

Boustas

Dimitropoulos

Katsafaros

Kefalonitis Spiros

Kiritsis

Koutsoubos

Koutsoubos on training bike

Koutas

Nakis

Papageorgiou Alex

Mimikos

Nikolaou Pol

Psycho jr.

Psycho Jr.

Sinioris

Spiliotis

Tzortzopoulos

Hatzigeorgiou

Zapantis

Maragoudakis


Light

Lorusso Michael

Podium Light

Podium Racing Open

THE!! Photographer


In What Category Did she race?

What the heck is he doing?!!