1st Supermoto Cup Race
9 May 2001


Boustas


Boustas


Boustas


Boustas


Boustas

Boustas-
Salvador

Boustas-Salvador
Katsafaros

Hountras-Tasoulis

Hountras-Tasoulis

koutsoubos

koutsoubos-
Papageorgiou

Mikes

Mimikos

Nakis

Papageorgiou
Alex

Poulopoulos

Psichogios Harry

Psichogios JR.Mikes

Salvador

Salvador

Salvador

Salvador-Sinioris

Starting Line