6th Supermoto Cup Race


Boustas


Fragias


Hatzigeorgiou


Hountras


Katsoulas

Kefalonitis-Sirkovits

Koutas

Marinezis

Mikes

Mikes-Psycho-Hatzi jr

Neratzis

Pandis

Papanikolakis

Pap-Doc-Mikes

Psichogios Harry

Psichogios Nick