5th Supermoto Cup Race


1st TURN


Athanasoulopoulos


Boustas


Boustas


Dimopoulos

Elenis

Hountras

Hountras

Karapapas

Katsafaros

Katsafaros

Kefalonitis

Kiritsis

Kiritsis
Athanasoulopoulos

Koutas

Koutas-Mimikos

Mikes dancing

Mikes

Mimikos

Neratzis

Papanikolakis

Papanikolakis
Elenis

Poulopoulos pits

Poulopoulos

Poulopoulos

Prassos

Psichogios

Psichogios

Valsamidis